I foråret 2023 foreslog Mette (‘4.1.3’), at der senere på året skulle afholdes en sammenkomst med deltagelse af hendes fætre og kusiner – og hun var så venlig at invitere Karen, Bente og mig (HH, ‘4.3’) med som deltagere.

Planlægningen skred frem, og det blev besluttet, at arrangementet skulle begynde på Munksøgaard.

I forbindelse med oprettelsen af RUC blev gården  med jordtilliggende købt af staten, og dens sidste ejer, Aage Hansen (‘2.1’) flyttede til et nybygget parcelhus i Himmelev – han døde i 1998.

Gårdens nærområde er i dag indrettet som økologisk bofællesskab.

Deltagerne mødtes ved gården kl. 11, i strålende solskin og lufttemperatur omkring de 25 grader.

Mette havde arrangeret rundvisning med en kyndig guide fra bofællesskabet, som i den følgende times tid fortalte om Munksøgaards historie og viste os bygningerne inde og ude samt flere af de nuværende beboelsesejendomme:

Efter en god times tid kørte vi til Kvindeegen:, hvor Kim (‘4.1.1’) berettede om træets og Roskilde Højskoles historie.

Derpå fortsatte vi til Byparken og ‘indtog’ Pipers Hus, hvorfra vi havde en pragtfuld udsigt mod syd til Roskilde Domkirke:

og mod nord til Fjorden.

De følgende timer gik snakken langs det veldækkede frokostbord, hvor der var rig mulighed for at få genopfrisket familieminderne:

Kl. 17 var der almindeligt opbrud, da nogle af deltagerne havde langt hjem, og vi kunne alle glæde os over en særdeles fin dag, som for fleres vedkommende kunne bringe tankerne tilbage til det tilsvarende træf for ‘forældregenerationen’, anno 2001!